OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/80/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XII/80/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Numer uchwały: 80
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/80/07
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28.12. 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218), oraz art. 32 ust.1, 37 ust. 2 pkt. 5 i art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki 638/10 o powierzchni 0,0267 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 32417 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkiem letniskowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz (...) użytkowników wieczystych gruntu, za cenę nie niższą niż dwukrotność ceny wynikającej z operatu szacunkowego tej działki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06