OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/82/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr XII/82/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Numer uchwały: 82
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XII/ 82 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165,173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2007 roku Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
1.Postanawia się zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 13.040 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2.Postanawia się zmniejszyć dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 97.600 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2
1.Postanawia się zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 13.040 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2.Postanawia się zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 97.600 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3
Zwiększa się plan wydatków majątkowych określony w § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 85.050 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 3.257.940 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4
Zmniejsza się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określony w § 2 ust.2 pkt 1 lit. b uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 119.000 złotych i ogółem po zmianach wynosi 809.000 złotych.

§ 5
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1) po stronie dochodów 18.646.699 złotych, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.372.914 złotych,
2) po stronie wydatków 20.086.315 złotych, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.372.914 złotych.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
1.Plan dochodów ogólnie się zwiększa o kwotę 13.040 złotych, co jest skutkiem:
1) zwiększenia dotacji Wojewody na wypłatę zobowiązań wobec pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników o 111.515 złotych,
2) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków z zakresu zadań własnych wypłacanych przez OPS o 11.300 złotych,
3) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 97.600 złotych,
4) zwiększenia oraz zmniejszenia niektórych pozycji dochodów uzyskanych w urzędzie w rezultacie o 10.425 złotych na plus ( załącznik nr 1 )
2.Uaktualnia się wydatki zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach na skutek zmian w dotacjach celowych na wykonanie zadań własnych oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzyczch Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim, Przedszkole w Bukówcu Górnym, Przedszkole w Krzycku Wielkim, Przedszkole we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach i Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach jednocześnie zwiększając środki dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zarządu Dróg Gminnych oraz urzędu i zmniejszając dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (załącznik nr2)
3.Z powyższych zmian w wydatkach, te które dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3.
4.Zwiększa się wydatki majątkowe o109.050 złotych, w tym
1) na budowę dróg o 105.130 złotych,
2) na rozbudowę oświetlenia ulicznego o 3.920 złotych (zwiększenie to nie dotyczy zadania ujętego w WPI ),
a zmniejsza o 24.000 złotych przeznaczone za zadania inwestycyjne w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym. ( załącznik nr 4 )

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06