OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku

Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku

Numer dokumentu: 5
Rok: 2008

ZARZĄDZENIE Nr 5 /2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 29.01.2008 r.Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) – zarządzam co następuje:


§ 1
Wykazać do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną przy ul. Turystycznej w Boszkowie - Letnisku zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam insp. Z. Durczewskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06