OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/87/2008 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Uchwała Nr XIII/87/2008 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Numer uchwały: 87
Numer sesji: 13
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XIII/ 87/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Gmina Włoszakowice przystępuje jako członek zwyczajny do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06