OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/88/2008 zgoda na oddanie nieruchomości w uzytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XIII/88/2008 zgoda na oddanie nieruchomości w uzytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

Numer uchwały: 88
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/88/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na oddanie w użytkowanie, na cele gminnej gospodarki wodno – ściekowej, w drodze bezprzetargowej Spółce Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następujących nieruchomości:

1) nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody o powierzchni 0,0099 ha położona w Krzycku Wielkim na działkach nr 334/01, 334/3, 334/7, 334/8 o powierzchni 0,2781 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 30339 wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowej;

2) nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody o powierzchni 0,0140 ha położona w Bukówcu Górnym na działkach nr 929/3, 913/1 o powierzchni 0,5077 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 26955 wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowej;

3) nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody o powierzchni 0,0059 ha położona w Boguszynie na działce nr 68/5 o powierzchni 0,125 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 24342 wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowej;

4) nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody o powierzchni 0,0057 ha położona we Włoszakowicach na działce nr 693/3 o powierzchni 0,17 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 24110 wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowej;

5) nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody o powierzchni 0,0055 ha położona w Ujazdowie na działkach nr 388/1, 4/3 o powierzchni 0,2666 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 24636 wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowej;

6) nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków o powierzchni 0,0204 ha położona w Grotnikach na działkach nr 208,209,221/1,218/1,218/2 o powierzchni 4,16 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr 46255  wraz z przynależnościami w postaci sieci kanalizacyjnej.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06