OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/94/2008 zgoda na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, cz.dz. nr 5004/11, 984, 316/4 o ogólnej pow. 1.200m kw. w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie i plaży "Pudełkowo"

Uchwała Nr XIII/94/2008 zgoda na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, cz.dz. nr 5004/11, 984, 316/4 o ogólnej pow. 1.200m kw. w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie i plaży "Pudełkowo"

Numer uchwały: 94
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/94/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5004/11, 984, 316/4, położonej w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie i plaży "Pudełkowo"

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomości o powierzchni 1200 m² w tym:
1) 100 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5004/11 położonej w Boszkowie - Letnisku na plaży "Pudełkowo".
2) 600 m² część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku na promenadzie.
3) 500 m² - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 316/4 położonej w Boszkowie - Letnisku na promenadzie.


§ 2

Szczegółowe oznaczenie gruntów, o których mowa w § 1 zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/94/2008 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 5 marca 2008 r.


Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy; złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie i plaży "Pudełkowo", Panią I.R., która prowadziła na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę lub sejmik do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06