OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/100/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XIII/100/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 100
Numer sesji: 13
Rok: 2008

Uchwała Nr XIII/100/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24, ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 ) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach złożony w dniu 21 stycznia 2008 r. zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Taryfa zatwierdzona niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/100/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 5 marca 2008 r.Postanowiono przyjąć taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków proponowaną we wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach.

W przypadku ścieków komunalnych dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” postanowiono obniżyć taryfę z 4,64 zł/1 m3 (netto) do 3,60 zł/1 m3 (netto) zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06