OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Numer dokumentu: 12
Rok: 2008ZARZĄDZENIE Nr 12/2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego położonego we Włoszakowicach w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały Nr XXIV/267/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25.04.2002r w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych i budynków gospodarczych na okres dłuższy niż 3 lata, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 lutego 2008r. Pana Henryka Pukackiego zamieszkałego we Włoszakowicach – zarządzam co następuje:


§ 1
Wyrażam zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego o powierzchni 0,45 ha oznaczonego numerem działki 692/14 we Włoszakowicach na okres jednego roku tj. od dnia 01.04.2008 do 31.03.2009r Panu H.P.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam ref. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06