OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Numer dokumentu: 16
Rok: 2008

ZARZĄDZENIE NR 16 /2008
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984 ) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2008 rok zarządzam co następuje:


§ 1
1.Postanawia się dokonać przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2008 określonych w § 2 ust. 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok”, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2.Zmiany wydatków określone w ust. 1 dokonano w wydatkach bieżących i powodują one zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24.100,00 złotych co daje ogółem po zmianie kwotę 8.257.269,00 złotych.
3.Dokonane przesunięcia określone w ust. 1 obejmują również przesunięcia w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2008 nie zmieniła się i wynosi:
1 ) po stronie dochodów 19.460.174 złote, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.214.514 złotych,
2 ) po stronie wydatków 19.760.174 złote, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.214.514 złotych.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przyg. M. Rolka Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

I. Zmiany budżetu w zakresie wydatków ( załącznik nr 1 ) polegają na dokonaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy ( Przedszkole Krzycko Wielkie, GOPS, Urząd Gminy ) i dotyczą między innymi urealnieniem wydatków według nowo wprowadzonych zadań. Powyższe zmiany nie powodują wzrostu środków w poszczególnych jednostkach.

II. Zmiana paragrafów w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 2 ) spowodowana jest zmianą sposobu wydatkowania środków z zakresu obrony cywilnej polegającą z rezygnacji zakupu usług na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06