OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/103/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIV/103/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 14
Rok: 2008

Uchwała Nr XIV/103 /2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2007, w związku z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z wynikiem głosowania jawnego, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06