OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/109/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie dz. nr 477/2

Uchwała Nr XIV/109/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie dz. nr 477/2

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIV/109/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie.


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. Z 2007 r. Nr 173 poz. 1218), art.28 w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. Z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 477/2, o powierzchni 1,5815 ha, stanowiącej rolę klasy V, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 48 904 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/109/08 Rady Gminy WłoszakowiceNieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 477/2 o powierzchni 1,5815 ha położona w Zbarzewie, stanowiąca rolę kl. V, w latach 1997 – 2007 znajdowała się w dzierżawie. Ponieważ jest zainteresowanie nabyciem przedmiotowej nieruchomości, nie ma potrzeby utrzymywania powyższej nieruchomości w zasobach mienia komunalnego Gminy Włoszakowice.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06