OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/110/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie dz. nr 477/1

Uchwała Nr XIV/110/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie dz. nr 477/1

Numer uchwały: 110
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIV/110/08
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218), art.28 w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 477/1, o powierzchni 0,7000 ha, stanowiącej rolę klasy IV a i rolę klasy V, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 48 904 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/110/08
Rady Gminy Włoszakowice

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 477/1 o powierzchni 0,7000 ha położona w Zbarzewie, stanowiąca rolę kl. IV a i V, w latach 1999 – 2008 znajdowała się w dzierżawie, w związku z faktem, że dzierżawcy wypowiedzieli umowy dzierżawy oraz wykazane jest zainteresowanie nabycia przedmiotowej nieruchomości, nie ma potrzeby utrzymywania powyższej nieruchomości w zasobach mienia komunalnego Gminy Włoszakowice.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06