OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/111/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dot. zmiany budżetu Gminy

Uchwała Nr XV/111/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dot. zmiany budżetu Gminy

Numer uchwały: 111
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XV/111/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/104/2008 Rady Gminy Włoszkakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienia się treść § 1 ust.1 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o kwotę 123.940,00 złotych, z tego dochody bieżące o kwotę 95.190,00 złotych i dochody majątkowe o kwotę 28.750,00 złotych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06