OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/113/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Uchwała Nr XV/113/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Numer uchwały: 113
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XV/113/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2008r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Traci moc uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 2003r. W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06