OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/115/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XV/115/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 115
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XV/115/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2008 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218), art 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r Nr 59 poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki 221/10 o powierzchni 0,0716 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 30807 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie – w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 czerwca 2008 r.


Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona we Włoszakowicach przy ul. Jana Otto (część wyrobiska po byłej cegielni), objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętym Uchwałą Nr VI/65/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmiany planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, obejmującej działki nr ewidencyjny 221/6 i 226/4 w miejscowości WŁOSZAKOWICE i oznaczona jest symbolem NUW - teren wysypiska śmieci w miejscowości Włoszakowice.
W związku z faktem, że przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, zatem może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Ponieważ wykazane jest zainteresowanie nabycia przedmiotowej nieruchomości, proponuje się ją zbyć.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06