OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/118/2008 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Uchwała Nr XV/118/2008 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Numer uchwały: 118
Numer sesji: 15
Rok: 2008


U C H W A Ł A NR XV/118 /2008

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Ustala się miesięczną dietę dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Włoszakowice (sołtysów) w następującej wysokości:

1.Boguszyn - 200 zł
2.Boszkowo - 150 zł
3.Bukówiec Górny - 200 zł
4.Charbielin - 150 zł
5.Dłużyna - 150 zł
6.Dominice - 150 zł
7.Grotniki - 200 zł
8.Krzycko Wielkie - 200 zł
9.Jezierzyce Kościelne - 150 zł
10.Sądzia - 200 zł
11.Skarżyń - 150 zł
12.Zbarzewo - 200 zł


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3
Traci moc Uchwała Nr XVIII/201/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XV/118/2008
z dnia 25 czerwca 2008r.


Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, za które sołtys nie pobiera wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach gdzie wymagana jest obecność sołtysa, pokrycia kosztów
komunikowania się z Urzędem w sprawach wiejskich itp.
Zróżnicowanie diet dla poszczególnych sołtysów uzasadnione jest koniecznością ponoszenia przez nich zwiększonych kosztów poprzez wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego dla przepływu dokumentów i informacji z Urzędem za pośrednictwem internetu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06