OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Spółce

Uchwała Nr XVII/123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Spółce

Numer uchwały: 123
Numer sesji: 17
Rok: 2008Uchwała Nr XVII/123/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w SpółceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena Przezbór


Uzasadnienie:

W związku z realizacją wspólnego zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowanego ze środków Funduszu Spójności, Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie podwyższył swoje zobowiązania kredytowe wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zabezpieczeniem kwoty, o którą zostało zwiększone zobowiązanie ma być zastaw na udziałach Spółki, które stanowią własność Gminy Włoszakowice.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, aby Spółka mogła otrzymać pożyczkę na realizację w/w zadania inwestycyjnego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06