OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/127/2008 w sprawie zmiany uchwały (budżetowej)

Uchwała Nr XVII/127/2008 w sprawie zmiany uchwały (budżetowej)

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/ /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1. W uchwale Nr XVI/119/2008 Rady Gminy Włoszkakowice z dnia 18 lipca 2008 roku zmienia się treść § 2 ust.2 pkt 1 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236.380,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.648.624,00 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.640.016,00 złotych,".

§ 2. Ustala się, że załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/119/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 18 lipca 2008 roku zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06