OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/129/2008 w sprawie zamiany nieruchomości w Boguszynie

Uchwała Nr XVII/129/2008 w sprawie zamiany nieruchomości w Boguszynie

Numer uchwały: 129
Numer sesji: 17
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XVII/ 129/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14sierpnia 2008 r.


w sprawie zamiany nieruchomości w Boguszynie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Boguszynie w ten sposób, że działka oznaczona nr ewidencyjnym 34/4 o pow. 1.7499 ha, będąca własnością Gminy Włoszakowice przechodzi na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, a działka oznaczona nr ewidencyjnym 76/13 o pow. 1.0000 ha będąca własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, przechodzi na własność Gminy Włoszakowice bez wzajemnych dopłat.

§ 2

Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości pokrywa Gmina Włoszakowice

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęciaPrzewodnicząca Rady Gminy
(-)Irena Przezbór


Uzasadnienie

Z ofertą dotyczącą nabycia przez Gminę Włoszakowice działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76/13 o pow. 1.0000 ha zapisanej w KW 46218 Sądu Rejonowego w Lesznie położonej w Boguszynie, wystąpiła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Boguszynie będąca jej właścicielem. Z uwagi na fakt, że grunt ten jest aktualnie wykorzystywany jako boisko piłkarskie Gmina Włoszakowice dokona zamiany na grunt oznaczony nr ewidencyjnym 34/4 o pow. 1.7499 ha zapisanej w KW 43707 Sądu Rejonowego w Lesznie, na co wyraziło zgodę Walne Zgromadzenie członków spółdzielni. Przeniesienie własności nastąpi bez wzajemnych dopłat z tytułu różnic w powierzchni zamienianych nieruchomości, oraz wartości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06