OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/133/2008 w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady i wysokości diet dla sołtysa

Uchwała Nr XVIII/133/2008 w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady i wysokości diet dla sołtysa

Numer uchwały: 133
Numer sesji: 18
Rok: 2008


U C H W A Ł A NR XVIII/ 133 /2008

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i § 43 pkt 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) ze zmianami - Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmianę Uchwały Nr XV/118/ 2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa następującej treści:
- § 1 pkt 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“§1 pkt 9) Jezierzyce Kościelne - 200 zł”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06