OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2008.

Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2008.

Numer dokumentu: 32
Rok: 2008

ZARZĄDZENIE Nr 32/2008
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2008.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984 ) zarządzam co następuje:


§ 1

1. Uaktualnia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, występujących w budżecie Gminy Włoszakowice, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2008 rok” oraz zmianami do budżetu wprowadzonymi w okresie do 14 sierpnia 2008 roku.
2. Ogólna kwota dotacji wynosi 3.330.473,00 złote, kwota wydatkowania dotacji również wynosi 3.330.473,00 złote.
3. Aktualny plan finansowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
WójtGminy (-) mgr Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
W planie finansowym uwzględniono wielkości kwot dotacji na zadania zlecone zgodne z danymi otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego. Dane zawarte w planie finansowym są zgodne z danymi zawartymi w uchwale Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2008 rok oraz zmianami wprowadzonymi w okresie do 14 sierpnia 2008 roku.


Zdjęcia dołączone:

    Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06