OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie wydzierżawienia części gruntu rolnego położonego w Zbarzewie, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz wydzierżawienia pozostałej części gruntu w trybie przetargu ograniczonego

Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie wydzierżawienia części gruntu rolnego położonego w Zbarzewie, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz wydzierżawienia pozostałej części gruntu w trybie przetargu ograniczonego

Numer dokumentu: 47
Rok: 2008

ZARZĄDZENIE Nr 47/2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wydzierżawienia części gruntu rolnego położonego w Zbarzewie, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz wydzierżawienia pozostałej części gruntu w trybie przetargu ograniczonego
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369) oraz Uchwały Nr XXIV/267/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25.04.2002r w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych i budynków gospodarczych na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części gruntu rolnego o powierzchni 0,09 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 195/9, położonego w Zbarzewie, na okres do 31.10.2011r Panu Henrykowi Murynowi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazać do wydzierżawienia część gruntu rolnego o powierzchni 1,34 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 195/9, położonego w Zbarzewie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń sołectwa Zbarzewo i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt (-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06