OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie wykazania do wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie wykazania do wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Numer dokumentu: 51
Rok: 2008ZARZĄDZENIE Nr 51/2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie wykazania do wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369) oraz Uchwały Nr XIX/136/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 299,4 m², znajdującego się w budynkach byłej przetwórni warzyw i owoców, położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października, na okres do 30.11.2009r Panu Grzegorzowi Mierzyńskiemu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06