OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/135/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIX/135/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Numer uchwały: 135
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 1.500.000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na 2008 rok związanych z budową i modernizacją dróg gminnych.

§ 2
Źródłem dochodów, z których kredyt będzie spłacony są dochody własne Gminy Włoszakowice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06