OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/136/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmen na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lkalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października

Uchwała Nr XIX/136/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmen na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lkalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października

Numer uchwały: 136
Numer sesji: 19
Rok: 2008

 

UCHWAŁA Nr XIX/136/08

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 września 2008 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października


Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r. Nr 173 poz. 1218) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem, na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 299,4m² – znajdującego się w budynkach byłej przetwórni warzyw i owoców położonych we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października, na działce nr 692/12, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 38836, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie skupu i sortowania warzyw.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice
 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr  XIX/136/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26.09.2008 r.

Przeznaczony do wynajęcia lokal oddany został w roku 2001 w użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie skupu i sortowni warzyw na okres jednego roku. W związku z potrzebą uporządkowania stanu prawnego (zawarcia umowy najmu) proponuje się wynająć lokal w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę lub sejmik do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy. 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06