OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/138/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XX/138/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Numer uchwały: 138
Numer sesji: 20
Rok: 2008U C H W A Ł A nr XX/ 138/ 2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2008, Nr 180, poz. 1111) oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2008 roku Nr 116, poz. 730),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się na terenie gminy Włoszakowice średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku
przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2009 rok.

z kwoty 55,80 zł do kwoty 42,00 zł


§ 2.

Traci moc uchwała nr XI/70/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/Irena Przezbór/
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06