OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/148/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

Uchwała Nr XX/148/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

Numer uchwały: 148
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XX/148/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 R.


W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.


Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2, Uchwały Nr IX/60/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach w ten sposób, że :

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie następującej treści:

,,§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wartości jednego punktu w kwocie 6,- zł brutto dla pracownika zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2, Uchwały Nr IX/60/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach w ten sposób, że :

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie następującej treści:

,,§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wartości jednego punktu w kwocie 6,- zł brutto dla pracownika zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06