OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/149/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr XX/149/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Numer uchwały: 149
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XX/149/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.


Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Zmienia się uchwałę Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, w ten sposób, że:

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie następującej treści:


,,§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawców, Dyrektorów Przedszkoli i Dyrektorów Zespołów Szkół Gminy Włoszakowice, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach następujących wartości jednego punktu w złotych:

1.Dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach / nie będących nauczycielami / 7,00 zł brutto za jeden punkt,
2.Dla pracowników zatrudnionych w szkołach / nie będących nauczycielami/ 7,00 zł brutto za jeden punkt,
3.Dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 7,00 zł za jeden punkt.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e


Wpłynęły wnioski od Dyrektora Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach, Dyrektora Przedszkola w Bukówcu Górnym, Dyrektora Przedszkola w Krzycku Wielkim oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach z prośbą o podwyższenie wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi z 6,00 zł do 7,00 zł bruttoInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06