OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowei istniejącej stacji paliw we Włoszakowicach ul. Powstańców Wielkopolskich

obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowei istniejącej stacji paliw we Włoszakowicach ul. Powstańców Wielkopolskich

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/8/08
Rok: 2008

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 4a, 32 ust. 2 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 i art 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 16 grudnia 2008r. na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowego Chudak z siedzibą w Śmiglu ul. Św. Wita nr 35 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 – 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 15.30

Obwieszczenie umieszcza się na 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2008-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06