OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/163/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.

Uchwała Nr XXII/163/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.

Numer uchwały: 163
Numer sesji: 22
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXII/163/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym oznaczonej numerem działki 555/1 o powierzchni 0,0114 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 8561 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXII/163/09
Rady Gminy Włoszakowice

Uchwałą Nr III/21/02 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie nabycia gruntu w celach realizacji zadań własnych gminy w Bukówcu Górnym, Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 555 o powierzchni 300 m², położonej w Bukówcu Górnym przy skrzyżowaniu ul. Machcińskiej i Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na rozbudowę tego skrzyżowania. W związku z faktem, że nabywana powierzchnia przekroczyła potrzeby inwestycji oraz mając na względzie wniosek z dnia 05 lutego 2008r. Pana Eugeniusza Piotrowskiego w sprawie nabycia działki nr 555 na powiększenie swojej nieruchomości, proponuje się przeznaczyć wydzieloną jej część do zbycia na rzecz wnioskodawcy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06