OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/164/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXII/164/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 164
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXII/164/09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Zmienia się treść § 3 uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, w ten sposób, że niniejszy paragraf otrzymuje następujące brzmienie:
“Korzystanie z nieruchomości odbywać się będzie w sposób nieodpłatny. Koszty ustanowienia obciążenia nieruchomości poniesie przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXII/164/09
Rady Gminy Włoszakowice

W związku z błędnym określeniem sposobu naliczania i wnoszenia opłat z tytułu ustanowionej na nieruchomości służebności przesyłu oraz wnoszonych wątpliwości przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczących sposobu określenia wysokości opłaty, jak i niewielką kwotę należną Gminie z tytułu ustanowionego obciążenia, zaistniała potrzeba zmiany przepisu § 3 podjętej w dniu 25 listopada 2008r. uchwały na brzmienie proponowane w § 1 niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06