OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/165/2009 w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr XXII/165/2009 w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 165
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXII/165/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje drodze, której położenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały nazwę – ulica
“Ks. A. Błaszaka”

§ 2

Nadaje drodze, której położenie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały nazwę – ulica “Leśników ”

§ 3

Zmienia się nazwę części ulicy Osady i nadaje się jej nazwę ulica “Zachodnia”

§ 4

Zmienia się nazwę części ulica Osady i nadaje się jej nazwę ulica “Dominicka”

§ 5

Zmiany ulic wprowadzone w § 3 i § 4 przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Rady Gminy nr XXII/165/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.
W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny zachodzi konieczność nadania nazw drogom i wprowadzenia numeracji porządkowej powstałych przy nich nieruchomości:

1.Wymienionej w § 1 drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 559 nadać nazwę “Ks. A. Błaszaka “ - z uwagi na jej niedalekie, malownicze położenie od kościoła parafialnego w którym Ksiądz Błaszak był przez ponad 20 lat proboszczem, bliskie sąsiedztwo pierwszej strzelnicy Bractwa Kurkowego, którego był członkiem i współzałożycielem. W styczniu przypada druga rocznica śmierci księdza A. Błaszaka – postaci znanej nie tylko mieszkańcom naszej gminy, miłośnika przyrody, myśliwego.
2.Wymienionej w § 2 drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 312 uwidocznionej w załączniku nr 2 nadać nazwę ul. “Leśników” z uwagi na jej położenie w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Włoszakowice, które niedawno obchodziło jubileusz 80-lecia istnienia.
3.W związku z koniecznością uporządkowania numeracji nieruchomości rozrzuconych wzdłuż ul. Osady, sprawiających spore problemy z ich odszukaniem w terenie przez służby ratownicze, kurierów itp. proponuje się nadać nową nazwę:
– ul. “Dominicka” dla części ul. Osady przebiegającej od ul. Wolsztyńskiej w kierunku Dominic
- ul. Zachodnia dla części ul. Osady biegnącej od szosy do Boszkowa w kierunku Ujazdowa jako przedłużenie istniejącej już ulicy o tej nazwie

Pozostałe nieruchomości po uporządkowaniu numeracji pozostawić przy dotychczasowej nazwie -
ul. Osady


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06