OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dominice, budowie zbiorników wyrównawczych na terenie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie, budowie sieci wodociągowej tranzytowej Dominice - Ujazdowo oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Dominicach

obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dominice, budowie zbiorników wyrównawczych na terenie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie, budowie sieci wodociągowej tranzytowej Dominice - Ujazdowo oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Dominicach

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/6/08
Rok: 2009

O b w i e s z c z e n i e


Wójta Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 85 ust. 3 i art 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 05 lutego 2009r. na rzecz Przedsiębiorstwa Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dominice, budowie zbiorników wyrównawczych na terenie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie, budowie sieci wodociągowej tranzytowej Dominice – Ujazdowo oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Dominicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym) w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 – 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 15.30

Obwieszczenie umieszcza się na 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06