OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu do przechowyawania ubocznych produktów zwierzęcych nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi(materiał kategorii 3) realizowanego na działce nr 561, 560/2 (obręb Grotniki)

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu do przechowyawania ubocznych produktów zwierzęcych nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi(materiał kategorii 3) realizowanego na działce nr 561, 560/2 (obręb Grotniki)

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/1/09
Rok: 2009

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 23 ust. 1, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2009r. zostało wszczęte na wniosek Pana Mirosława Ratajszczaka zamieszkałego w Bukówcu Górnym ul. Dudziarska 3 i Pana Pawła Strzelczyka zamieszkałego w Grotnikach ul. Słoneczna 13, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu do przechowywania ubocznych produktów zwierzęcych nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (materiał kategorii 3), realizowanego na działce nr: 561, 560/2 (obręb Grotniki)

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Starosta Leszczyński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.


Niniejsze zawiadomienie podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Grotniki oraz w czasopiśmie Nasze Jutro
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2009-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06