OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Numer dokumentu: 7
Rok: 2009ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku w trybie bezprzetargowym na okres jednego okresu letniego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458) art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 19 poz. 100) oraz Uchwały Nr XIII/94/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 05 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5004/11, 984, 316/4, położonej w Boszkowie – Letnisku przy promenadzie i plaży “Pudełkowo”; po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 stycznia 2009r. Pani Izabeli Raburskiej zamieszkałej w Lesznie – zarządzam co następuje:


§ 1
Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 984 o powierzchni 0,0400 ha, 316/4 o powierzchni 0,0360 ha położonych w Boszkowie – Letnisku, na okres letni tj. od dnia 01.06. do 31.08. w latach 2009, 2010, 2011 Pani Izabeli Raburskiej.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozinskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06