OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/169/2009 w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

Uchwała Nr XXIII/169/2009 w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

Numer uchwały: 169
Numer sesji: 23
Rok: 2009

 

UCHWAŁA NR XXIII/169/2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 4 marca 2009 r.

 

w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana, Dz. U.z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Gmina Włoszakowice podejmie współpracę z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

  2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, Gmina Włoszakowice deklaruje udzielenie Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 190.000,00 złotych (słownie: Stodziewięćdziesiąttysięcy złotych) z przeznaczeniem na kompleksową przebudowę trasy Leszno – Boszkowo.

 

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Irena Przezbór

 

Uzasadnienie:

Pomoc dotyczy porozumienia w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”, które to zadanie będzie wykonywał Powiat, poczynając od roku bieżącego, a znaczną część inwestycji ze względów technicznych realizując w roku przyszłym. Uchwała ta jest niezbędna jako załącznik do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06