OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/173/2009 w sprawie zmiany uchwały z XXIII Sesji w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIV/173/2009 w sprawie zmiany uchwały z XXIII Sesji w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Numer uchwały: 173
Numer sesji: 24
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXIV/173/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/168/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 roku zmienia się treść § 5 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 otrzymuje brzmienie:

“Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.200.000 złotych, z tego na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
2.finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 200.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:
W uchwale Nr XXIII/168/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009 mylnie określono kwotę rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zawyżając ją o 1.200.000 złotych, tj. o kwotę środków uzyskanych z innych rozliczeń krajowych, a więc odrębne źródło przychodu wykorzystane do sfinansowania deficytu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06