OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stołu paszowego i zbiornika na gnojowicę, modernizacja obory, zmiana użytkowania budynku stodoły na oborę

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stołu paszowego i zbiornika na gnojowicę, modernizacja obory, zmiana użytkowania budynku stodoły na oborę

Numer dokumentu: Oś - uro 7625/7/09
Rok: 2009

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2009r. w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Pana Józefa Sobeckiego zamieszkałego w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich 36, oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stołu paszowego i zbiornika na gnojowicę, modernizacji obory, zmiany użytkowania budynku stodoły na oborę, realizowanego na działce nr 576 (obręb Bukówiec Górny)

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Starosta Leszczyński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06