OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/177/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy za rok 2009

Uchwała Nr XXIV/177/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy za rok 2009

Numer uchwały: 177
Numer sesji: 24
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXIV/ 177 /2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz 165 i184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 określone w § 1 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 12.328,00 złotych, z tego dochody bieżące o 12.328,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 21.565.015,00 złotych, zmianę
dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.328,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.106.496,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 określone w § 2 uchwały Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 o 12.328,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.772,00 złote, co po zmianie daje kwotę 18.324.070,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.103.513,00 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.100,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 4.240.945,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.328,00 złotych, których wysokość ogółem po zmianie wynosi 3.106.496,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 22.565.015,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 12.328 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
1) zwiększenie dotacji na działalność ŚDS 5.670 zł,
2) dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 6.658 zł.

II Dotacje ( załącznik nr 2 ) dotyczą zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymywanymi od Wojewody Wielkopolskiego.

III Wydatki ( załącznik nr 3 )
1) wzrastają o kwotę 12.328 złotych, w związku z wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem zakresu już wykonywanych oraz zmniejszeniem środków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej ( zmiany po stronie dochodów dokonano w poprzedniej uchwale )
1.środki dla ŚDS 5.670 zł,
2. zmniejszenie środków dla ZSO Włoszakowice -65.962 zł,
3. zmniejszenie środków dla ZS Bukówiec Górny -21.401 zł,
4. zmniejszenie środków dla ZS Dłużyna -15.267 zł,
5. zmniejszenie środków dla ZS Jezierzyce Kościelne -13.979 zł,
6. zmniejszenie środków dla ZS Krzycko Wielkie -25.161 zł,
7. środki dla UG 148.428 zł.

IV W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 4 ) wprowadza się zwiększenie wydatków związanych z zakupem agregatu o 8.000 złotych oraz opracowaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej i Żeglarskiej w Boszkowie w kwocie 12.100 złotych.

V Dokonuje się zwiększeń w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 5 ) w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmian kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( wybory i ŚDS ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06