OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/178/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Uchwała Nr XXIV/178/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Numer uchwały: 178
Numer sesji: 24
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXIV/178/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r Nr 223 poz. 1458), art 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r. Nr 19 poz. 100) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie obręb Zbarzewo oznaczonych numerami działek: 204/1 o powierzchni 0,0571 ha; 204/2 o powierzchni 0,0548 ha; 204/3 o powierzchni 0,0548 ha, zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 26783 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych – w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIV/178/09
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 kwietnia 2009 r.


Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone są w Zbarzewie przy drodze powiatowej w kierunku Jezierzyc Kościelnych. W związku z faktem, że istnieje możliwość zagospodarowania nieruchomości jako działki budowlane, budownictwa jednorodzinnego, proponuje się przeznaczyć je do zbycia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06