OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/179/2009 w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim

Uchwała Nr XXIV/179/2009 w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 179
Numer sesji: 24
Rok: 2009

 

UCHWAŁA Nr XXIV/179/2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 

w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim

 

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zlikwidować Przedszkole w Bukówcu Górnym i Przedszkole w Krzycku Wielkim z dniem 31 sierpnia 2009 r.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

 

Irena Przezbór

 

 

Uzasadnienie

 

 

Likwidacja Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim podyktowana jest względami organizacyjnymi. Przedszkola z dniem 1 września 2009 r. zaczną funkcjonować jako oddziały przedszkolne Przedszkola we Włoszakowicach. Przedszkola będą funkcjonowały w tym samym miejscu, ale nie jako odrębne jednostki organizacyjne gminy. Usprawni to zarządzanie przedszkolem (jednym ) w gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach a zarządzał nimi będzie jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość jedna sprawozdawczość a nie trzy jak w chwili obecnej. Sytuacja dzieci nie ulegnie żadnej zmianie lepiej też będzie można zarządzać pracownikami – nauczycielami i organizować zastępstwa w przypadku choroby, sprawować nadzór pedagogiczny. Również rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli nie wnieśli sprzeciwu do tych zmian

 

Wielkopolski Kurator Oświaty Postanowieniem Nr 14/09 z dnia 12 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. publicznego Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim.

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06