OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/181/2009 w sprawie zmiany diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXIV/181/2009 w sprawie zmiany diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 181
Numer sesji: 24
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXIV/181/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 710) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1
Wprowadza się zmianę § 1 Uchwały Nr II/12/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowicach.
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
“ Ustala się dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice w wysokości 1.300 zł.”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06