OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej nr 712640P (ul. J. Wańskiego) wraz z kanalizacją deszczową i ciągiem pieszym oraz oświetleniem, ciągiem rowerowym i rondem

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej nr 712640P (ul. J. Wańskiego) wraz z kanalizacją deszczową i ciągiem pieszym oraz oświetleniem, ciągiem rowerowym i rondem

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/6/09
Rok: 2009

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2009r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 712640P (ulica J. Wańskiego) wraz z kanalizacją deszczową i ciągiem pieszym oraz oświetleniem, ciągiem rowerowym i rondem, realizowanego na działkach nr: 700, 882/2, 1139/4, 930/1, 930/2, 930/3, 931, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/7, 1014/3, 1014/5, 1017, 1018/2, 1018/4, 1018/3, 1034/7, 631, 632, 630, 629, 628, 620/8, 620/10, 620/9, 620/3, 1038, 1039, 1040, 607/13, 602, 600/6, 600/5, 600/4, 600/3, 600/2, 599, 1073/1, 929/3, 929/1, 927, 646, 1021, 696, 795/1, 882/1, 808/2, 795/2, 808/1, 797, 929/4, 932, 933, 934, 935, 1144/1, 1011, 1015/1, 1015/2, 1016, 652/4, 1021/1, 1132, 808/4, 864, 865, 866, 867, 868, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 891, 892/4, 892/3, 892/1, 907, 908/1, 908/2, 909/3, 909/4, 517/1, 1124, 1073/1, 1152, 1103/3, 1103/1 (obręb Bukówiec Górny)


W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2009-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06