OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/182/2009 w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000

Uchwała Nr XXV/182/2009 w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000

Numer uchwały: 182
Numer sesji: 25
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXV/182/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 09 czerwca 2009r.


w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2009r. Nr 18 poz. 97); po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr GDOŚ/DON-4141-2-2/83/09mr, z dnia 29 kwietnia 2009r. otrzymanego w dniu 11 maja 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka”; Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przedłożony do zaopiniowania projekt specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000 zaopiniować negatywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXV/182/09

W dniu 11 maja 2009r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” .
Za negatywnym stanowiskiem Rady Gminy Włoszakowice przemawiają następujące przesłanki:
1.Gmina Włoszakowice położona jest na obszarze tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Negatywne dla gminy skutki funkcjonowania tej instytucji zostały wyrażone w “Stanowisku Gminy Włoszakowice w sprawie tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz ewentualnego włączenia tego Parku do obszaru programu NATURA 2000” z kwietnia 2006r. Rada Gminy Włoszakowice na sesji nr II/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. przyjęła negatywną opinię w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków “Pojezierze Sławskie”. Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z funkcjonowania zarówno tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, jak obszaru NATURA 2000 “Pojezierze Sławskie” oraz mając na względzie fakt, że opiniowany obszar NATURA 2000 “Ostoja Przemęcka” znajduje się w granicach już istniejących wyżej wymienionych form ochrony, Rada Gminy Włoszakowice nie widzi żadnej merytorycznej potrzeby powoływania na terenie Gminy Włoszakowice kolejnego obszaru NATURA 2000.
2.Zważywszy, że znaczna część obszaru NATURA 2000 “Ostoja Przemęcka” zajmuje nieruchomości usytuowane wokół jeziora Dominickiego i jeziora Krzywce oraz biorąc pod uwagę znaczne przekształcenia terenu (zabudowa działek letniskowych), dokonywane pomimo określonych zakazów zawartych w Rozporządzeniu Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006r. Nr 132 poz. 3218), powoływanie specjalnego obszaru ochrony siedlisk jest działaniem spóźnionym. Jednocześnie co również wielokrotnie zostało podkreślone, pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości. Ponadto włączanie w obszar NATURA 2000 terenów leśnych, ograniczy prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na tych terenach.
3.Rada Gminy Włoszakowice nie bierze na siebie odpowiedzialności ani konsekwencji podpisanych w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską zobowiązań dotyczących wyznaczenia obszarów NATURA 2000, ponieważ tej sprawy nikt z Radą nie uzgadniał.
Sposób wyznaczania na podstawie Traktatu Akcesyjnego obszarów NATURA 2000, a zwłaszcza wpisywanie na tę listę obszarów dowolnie wyznaczanych przez organizacje pozarządowe, reprezentujące swój indywidualny interes członków bez publikowania poważnych i zweryfikowanych badań całkowicie podważa wiarygodność i obiektywizm tego działania.
Rada Gminy Włoszakowice odmawia legitymizowania tego procederu.
W świetle powyższego uzasadniona jest w pełni opinia negatywna wyrażona w uchwale.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06