OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Boszkowie Letnisku

obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Boszkowie Letnisku

Numer dokumentu: Oś - urp 7625/9/09
Rok: 2009

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 107, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 14 lipca 2009r. na rzecz Przedsiębiorstwa Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o z siedzibą we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Boszkowie - Letnisku.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 – 65) 52 52 994, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 15.30

Obwieszczenie umieszcza się na 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Grotniki oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i czasopiśmie Nasze Jutro.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06