OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/191/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXVII/191/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Numer uchwały: 191
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/191/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach obręb Włoszakowice oznaczonych numerami działek: 504/4 o powierzchni 0,0610 ha; 504/5 o powierzchni 0,0609 ha; 504/6 o powierzchni 0,2192 ha; 504/7 o powierzchni 0,0610 ha; 504/8 o powierzchni 0,0609 ha; 504/9 o powierzchni 0,2388 ha; 504/10 o powierzchni 0,1959 ha, 504/11 o powierzchni 0,2174 ha; zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 26792 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVII/191/09
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 października 2009 r.


Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone są we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej. W związku z faktem, że istnieje możliwość zagospodarowania nieruchomości jako działki budowlane, budownictwa jednorodzinnego, proponuje się przeznaczyć je do zbycia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06