OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/193/2009 w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym

Uchwała Nr XXVII/193/2009 w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym

Numer uchwały: 193
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/193/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.


w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym,

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki: 599, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Wańskiego i budowę ronda; zapisanej w księdze wieczystej Nr 10198, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06