OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/194/2009 w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiących zespół pałacowo – parkowy w Zbarzewie

Uchwała Nr XXVII/194/2009 w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiących zespół pałacowo – parkowy w Zbarzewie

Numer uchwały: 194
Numer sesji: 27
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/194/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.

w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiących zespół pałacowo – parkowy w Zbarzewie
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art. 13 ust. 4, art 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ze zmianam), po uwzględnieniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WN – 4151/5173/2009 z dnia 09 września 2009r. Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących zespół pałacowo – parkowy, położonych w Zbarzewie, obręb Zbarzewo, oznaczonych numerami działek: 244/1 o powierzchni 1,32 ha; 236 o powierzchni 1,35 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr KW 30117; oraz nr 238 o powierzchni 0,12 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24729, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06