OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/196/2009 w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska na które przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXVII/196/2009 w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska na które przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer uchwały: 196
Numer sesji: 27
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXVII/196/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009 roku

w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska na które przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 406 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się możliwość wydatkowania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska na terenie Gminy Włoszakowice.

§ 2

Działania o których mowa w § 1 będą polegały na:
1)organizowaniu konkursów mobilizujących lokalne społeczeństwo do podejmowania działań proekologicznych,
2)organizowaniu działań zmierzających do ujawnienia wykroczeń związanych z ochroną środowiska (nielegalne składowanie odpadów, nielegalny zrzut ścieków itp.),
3)nagradzaniu osób wskazujących dowody popełniania wykroczeń związanych z ochroną środowiska (nielegalne składowanie odpadów, nielegalny zrzut ścieków itp.),
4)organizowaniu akcji promujących ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

§ 3

Do wykonania uchwały upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska daje możliwość Radzie Gminy wskazanie innych zadań związanych z ochroną środowiska, które mogą być finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Powtarzające się procedery nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska polegające głównie na nielegalnym pozbywaniu się odpadów, spalaniu odpadów, zrzucie ścieków w miejsca do tego nieprzeznaczone, zmusza władze gminy do podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu wyeliminowanie podobnych działań.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafał Jagodzik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06