OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/198/2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Uchwała Nr XXVII/198/2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Numer uchwały: 198
Numer sesji: 27
Rok: 2009


U C H W A Ł A NR XXVII/198/2009

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 43 pkt 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) ze zmianami - Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmianę Uchwały Nr XV/118/ 2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca

2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa następującej treści:
- § 1 pkt 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“§ 12) Zbarzewo - 550 zł”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06